สถานะออเดอร์ทั้งหมด

0%

20%

40%

60%

80%

100%

1) รอตรวจสอบ

การชำระเงิน

2) นำเข้าสินค้า

3) สินค้ากำลังเดินทางมา

4) ตรวจสอบสินค้า

และเตรียมจัดส่ง

5) จัดส่งสินค้าแล้ว

6) สินค้าถึงมือผู้รับ

Track an Order

ใส่หมายเลข Order ด้านล่าง เพื่อตรวจสอบสถานะการสั่งซื้อ

ตรวจสอบสถานะ EMS และไปรษณีลงทะเบียน (ภายหลังฝากส่ง 24 ชม)

สำหรับรายการสั่งซื้อที่ได้จัดส่งสินค้าแล้ว ลูกค้าจะได้รับ หมายเลขพัสดุ สำหรับติดตามสถานะได้ด้วยตนเอง

Track ไปรษณีย์ไทย